COMISII

Comisii permanente:

Comisia pentru curriculum

Comisia de securitate și sănătate în muncă

Comisia de contraol managerial intern

Comisia de evaluare și asigurare a calității 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

Comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică