GDPR

Scoala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Raului şi-a luat angajamentul să vă respecte viaţa privată. Luăm in serios protectia datelor, securitatea şi conformarea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private. Ne-am luat angajamentul să vă păstrăm datele in sigurantă!

Scoala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Raului vă păstrează datele in siguranţă. Am luat toate măsurile tehnice şi organizaţionale (atât din punct de vedere fizic cât şi electronic) pentru protejarea şi securizarea datelor.

Ce se intâmplă cu datele dvs preluate şi prelucrate de către Scoala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Raului?

Atunci când există o relaţie de colaborare intre noi şi dumneavoastră (părinte, candidat angajare, angajat, client şi/sau furnizor), ne oferiti acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti: CNP, Vârstă, Data Naşterii, Cetăţenie, Data Emiterii, Data Expirării, Număr Telefon, Locul Naşterii, Naţionalitate, Nume şi Prenume Mamă & Tată, Stare Civilă, Sex, Etnie, Religie, Semnatură, Poză, Grupă de sânge, Informaţii de natură Juridică, Studii şi certificări, Adresă Fizică, Adresă E-mail, Date din CI, Certificat Nastere, Dosar Medical, Inregistrări Audio-Video, Situaţia Scolară.

Informaţiile prezentate mai sus sunt necesare in realizarea documentaţiei obligatorii pentru realizarea activităţilor de invăţământ. Preluarea de date cu caracter personal se face in majoritatea cazurilor in variantă fizică, ca ulterior sa fie tehnologizată (transformată electronic) şi introdusă in programele informatice destinate activitaţii noastre.

Aceste programe informatice au bazele de date stocate fie local intr-un ecosistem de backup redundant şi securizat sau pe serverele nationale/la furnizorii aplicaţiilor şi sunt protejate impotriva accesului neautorizat.

Toate documentele si serviciile noastre ce implică preluarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite in asa fel incat să contină o clauză de confidenţialitate şi/sau un paragraf prin care se solicită consimţamântul dumneavoastră in preluarea şi prelucrarea acestora.

Mai jos sunt câteva exemple de situatii in care noi, Scoala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Raului, folosim aceste date:

 • Realizare inscrieri elevi.

 • Realizare transferuri, diplome si burse.

 • Realizarea registrelor de acte de studii, şi proceselor de notare prin catalog letric.

 • Realizarea diverselor evenimente scolare.

 • Realizare concursuri angajare.

 • Realizarea contractelor de angajare.

 • Realizarea delegatiilor şi a adeverinţelor.

 • Realizarea contractelor de colaborare cu terţii.

 • Realizarea contractelor de vanzare/cumparare.

 • Desfasurarea activitaţii interne de management şi centralizare a informaţiilor preluate de la elevi, parinti/tutori, clienti & colaboratori(persoane fizice sau juridice) sau din diverse activitaţi comerciale, stocarea lor pe baza de indosariere şi ulterior arhivare in Arhiva proprie.

 • Diverse acţiuni financiar-contabile şi juridice .

 • Diverse activitaţi operaţionale şi administrative.

Permisiunile si drepturile dumneavoastră:

o Aveţi posibilitatea de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

o Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte.

o Dreptul de acces la datele cu caracter personal

o Dreptul la portabilitatea datelor

o Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal

o Dreptul de a restricţiona utilizarea datelor cu caracter personal

o Dreptul de ştergere

Prin informaţiile prezentate mai sus, putem afirma cu tarie că, Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Raului a luat toate măsurile de securitate necesare (procedurale, fizice şi electronice), pentru a vă aduce la cunostinţă şi proteja modelul de funcţionare, preluare şi prelucrare, cât şi aspectele legate de confidenţialitate şi consimţământ, în ceea ce priveste manipularea datelor cu caracter personal.